ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344

Adam Żądło

Adam Żądło – radca prawny, partner w ALCS Kancelarii Prawno-Podatkowej. Specjalista w zakresie prawa spółek i opodatkowania działalności gospodarczej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawno-podatkowego dla biznesu oraz restrukturyzacji z udziałem spółek handlowych. Doradza przesiębiorcom w zakresie wszelkich aspektów prawnych związanych z działalnością gospodarczą, a także wspiera ich w ramach sporów przed sądami. Przeprowadza procesy podziałów, połączeń, likwidacji oraz przekształceń spółek handlowych od strony prawnej i podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych kancelariach prawno-podatkowych w Polsce.

Autor licznych publikacji oraz artykułów o tematyce prawnej i podatkowej. Prowadził oraz współprowadził liczne szkolenia z zakresu podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz sukcesji biznesu, w tym także szkolenia podatkowe dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Jest redaktorem prowadzącym portal www.spolkiosobowe.pl, a także autorem publikacji wydawanych przez biuletyny specjalistyczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim.

Wybrane publikacje

A. Żądło (współautor) Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników, Wolters Kluwer 2018.

A. Żądło (współautor) Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, ODDK 2016.

A. Żądło (współautor) Sukcesja biznesu – dlaczego każdy przedsiębiorca potrzebuje planu sukcesji, 2016.

A. Żądło, Uproszczenia w przepisach podatkowych i rachunkowych dla małych i średnich przedsiębiorców. Pakiet MŚP, Biuletyn Euro Info 5/2019.

A. Żądło, Implementacja dyrektywy PSD2. Wpływ regulacji na systemy motywacyjne stosowane przez przedsiębiorców, Biuletyn Euro Info 1/2019.

A. Żądło, Podatek od wyjścia. Nowe przepisy już od 2019 r., Biuletyn Euro Info 9/2018.

A. Żądło (współautor), Opodatkowanie fundacji prywatnych, Przegląd Podatkowy nr 8/2018.

A. Żądło, Nowe zasady opodatkowania VAT bonów towarowych. Implementacja przepisów UE, Biuletyn Euro Info 6/2018.

A. Żądło, Elektronizacja postępowania rejestrowego. Nowe zasady składania sprawozdań finansowych do KRS, Biuletyn Euro Info 3/2018.

A. Żądło (współautor), Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców, Przegląd Podatkowy 8/2017.

A. Żądło (współautor), Fiskus odmawia wyjaśnień, Rzeczpospolita, 21 sierpnia 2017.

A. Żądło (współautor), Ministerstwo Finansów publikuje ostrzeżenia. 21 sierpnia 2017, Rzeczpospolita.

A. Żądło (współautor), Rok obowiązywania klauzuli: czy restrukturyzacja jest nadal możliwa?, 21 sierpnia 2017, Rzeczpospolita.