ADAM ŻĄDŁO

RADCA PRAWNY

adamzadlo@alcs.pl
+48 576 900 344

Adam Żądło

Adam Żądło – radca prawny, partner w ALCS Kancelarii Prawno-Podatkowej. Specjalista w zakresie prawa spółek i opodatkowania działalności gospodarczej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawno-podatkowego dla biznesu oraz restrukturyzacji z udziałem spółek handlowych. Doradza przesiębiorcom w zakresie wszelkich aspektów prawnych związanych z działalnością gospodarczą, a także wspiera ich w ramach sporów przed sądami. Przeprowadza procesy podziałów, połączeń, likwidacji oraz przekształceń spółek handlowych od strony prawnej i podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w największych kancelariach prawno-podatkowych w Polsce.

Autor licznych publikacji oraz artykułów o tematyce prawnej i podatkowej. Prowadził oraz współprowadził liczne szkolenia z zakresu podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz sukcesji biznesu, w tym także szkolenia podatkowe dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Jest redaktorem prowadzącym portal www.spolkiosobowe.pl, a także autorem publikacji wydawanych przez biuletyny specjalistyczne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Prowadzi obsługę prawną także w języku angielskim.

Wybrane publikacje

A. Żądło [w:] Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników, A. Mariański, A. Justyńska, P. Szalbierz, A. Tim, A. Żądło, J. Żurawiński, Wolters Kluwer 2018.

A. Żądło [w:] Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, A. Mariański, M. Błońska, M. Bratkowski,
A. Justyńska, A. Krajewska, B. Rodak, ODDK 2016.

A. Żądło [w:] Sukcesja biznesu – dlaczego każdy przedsiębiorca potrzebuje planu sukcesji, A. Mariański, A. Żądło, J. Żurawiński, A. Justyńska, 2016.

A. Żądło, Uproszczenia w przepisach podatkowych i rachunkowych dla małych i średnich przedsiębiorców. Pakiet MŚP, Biuletyn Euro Info 5/2019.

A. Żądło, Implementacja dyrektywy PSD2. Wpływ regulacji na systemy motywacyjne stosowane przez przedsiębiorców, Biuletyn Euro Info 1/2019.

A. Żądło, Podatek od wyjścia. Nowe przepisy już od 2019 r., Biuletyn Euro Info 9/2018.

A. Żądło (współautor A. Mariański), Opodatkowanie fundacji prywatnych, Przegląd Podatkowy nr 8/2018.

A. Żądło, Nowe zasady opodatkowania VAT bonów towarowych. Implementacja przepisów UE, Biuletyn Euro Info 6/2018.

A. Żądło, Elektronizacja postępowania rejestrowego. Nowe zasady składania sprawozdań finansowych do KRS, Biuletyn Euro Info 3/2018.

A. Żądło (współautor A. Mariański), Kontynuacja działalności gospodarczej osoby fizycznej przez spadkobierców, Przegląd Podatkowy 8/2017.

A. Żądło (współautor J. Żurawiński), Fiskus odmawia wyjaśnień, Rzeczpospolita, 21 sierpnia 2017.

A. Żądło (współautor J. Żurawiński), Ministerstwo Finansów publikuje ostrzeżenia. 21 sierpnia 2017, Rzeczpospolita.

A. Żądło (współautor J. Żurawiński), Rok obowiązywania klauzuli: czy restrukturyzacja jest nadal możliwa?, 21 sierpnia 2017, Rzeczpospolita.