W tym miejscu znajdziesz wszystkie artykuły, które zamieszczone zostały na blogu.

Artykuły zostały posegregowane tematycznie i pod kątem odbiorców, których mogą dotyczyć. Część artykułów obejmuje kilka tematów i może zainteresować szersze grono odbiorców, stąd w niektórych miejscach artykuły się powielają. Owocnej lektury!

Strefa podatkowa

Wkład niepieniężny i pieniężny do spółki osobowej – skutki podatkowe

Nieodpłatne i odpłatne prowadzenie spraw spółki

Wkład niepieniężny w postaci świadczenia pracy bądź usług – skutki podatkowe

Dokumentacja cen transferowych umowy spółki osobowej

Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna

Likwidacja spółki jawnej i komandytowej – skutki podatkowe w PIT i CIT

Zaliczki na podatek dochodowy w spółce jawnej i spółce komandytowej

Działalność nierejestrowa a faktura i rachunek

Spółka cicha – opodatkowanie oraz zasady funkcjonowania

Opodatkowanie prokurenta

Split payment – dopuszczalność wyłączenia stosowania

Exit tax, czyli podatek od wyjścia już na poważnie

Zaliczka na poczet zysku w spółce jawnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki a przychód z tytułu datio in solutum

Wkład pieniężny do spółki z o. o. – skutki podatkowe

Ulga na badania i rozwój, czyli ulga B+R

Odsetki od udziału kapitałowego w spółce osobowej – skutki podatkowe

Ulgi i zachęty podatkowe dla przedsiębiorców w 2019 r.

Opodatkowanie VAT bonów od 2019 r.

Strefa spółek

Założenie spółki jawnej i jej rejestracja

Zgłoszenie NIP-8 dla spółki osobowej

Mały ZUS dla wspólnika spółki osobowej?

Oświadczenie o statusie cudzoziemca do KRS

Prawidłowe oznaczanie pism spółki

Księgi rachunkowe spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz komandytowo-akcyjnej

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Uchwała wspólników spółki jawnej

Zgłoszenie rachunku bankowego spółki do urzędu skarbowego

Jak wypełnić NIP-8 – instrukcja

Czy cudzoziemiec może założyć spółkę w Polsce?

Spółka jawna – cechy, charakterystyka oraz zalety

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki

Spółka komandytowa – cechy i najważniejsze informacje

Jak wypełnić KRS-W1?

Umowa spółki jawnej – postanowienia obligatoryjne i dodatkowe

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej – zmiany w ustawie o KRS w 2018 r.

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową

Opodatkowanie wkładów pieniężnych do spółek kapitałowych od 2018 r., czyli błędy nowelizacji

Przymuszenie wspólników do powołania zarządu oraz dodatkowe załączniki do KRS – zmiany w ustawie o KRS w 2018 r.

Prawo przedsiębiorców – nowe zasady i gwarancje dla przedsiębiorców w 2018 r.

Dokumentacja cen transferowych umowy spółki osobowej

Zaliczki na podatek dochodowy w spółce jawnej i spółce komandytowej

Spółka cicha – opodatkowanie oraz zasady funkcjonowania

Opodatkowanie prokurenta

Zaliczka na poczet zysku w spółce jawnej

Uchwała SN III CZP 42/18 ucina wątpliwości co do art. 210 §1 k.s.h.

Wystąpienie wspólnika ze spółki a przychód z tytułu datio in solutum

Wkład pieniężny do spółki z o. o. – skutki podatkowe

Odsetki od udziału kapitałowego w spółce osobowej – skutki podatkowe

Likwidacja spółki jawnej

Zmiana umowy spółki komandytowej – od kiedy jest skuteczna?

Czy prokurent może podpisać wniosek do KRS?

Strefa przedsiębiorców

Kiedy trzeba założyć działalność gospodarczą?

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej – zmiany w ustawie o KRS w 2018 r.

Prawo przedsiębiorców – nowe zasady i gwarancje dla przedsiębiorców w 2018 r.

Działalność nierejestrowa, czyli brak obowiązku rejestracji działalności gospodarczej

Działalność nierejestrowana – od kiedy będzie dozwolona?

Ulga na start, czyli 6 miesięcy bez składek na ZUS

Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna

Działalność nierejestrowa a faktura i rachunek

Spółka cicha – opodatkowanie oraz zasady funkcjonowania

Split payment – dopuszczalność wyłączenia stosowania

Exit tax, czyli podatek od wyjścia już na poważnie

Ulga na badania i rozwój, czyli ulga B+R

Ulgi i zachęty podatkowe dla przedsiębiorców w 2019 r.

Jeśli potrzebujesz pomocy w swojej sprawie skorzystaj z formularza kontaktowego