Mały podatnik PIT od 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zwiększeniu ulegnie limit kwotowy, do wysokości którego podatnikowi przysługuje tzw. status małego podatnika. Jest to efektem uchwalenia przez Sejm ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244). Dzięki zmianie, większe grono podatników skorzysta z uproszeń dedykowanych dla tej grupy podmiotów. Mały podatnik PIT – dotychczasowy limit Mały podatnik zdefiniowany jest w art. 5a pkt 40 ustawy o PIT. Stosownie do jego treści, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku [...]