Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %sdokumentacja cen transferowych

Local file za 2019 r. – nowe zasady

Od 1 stycznia 2019 r. w istotnym stopniu zmianie uległy przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych. Zdecydowanie dobrą wiadomością dla podatników jest wprowadzenie szerokiego katalogu zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego, co pozwoli znacznej części krajowych podmiotów uniknąć konieczności przygotowania dokumentacji TP. Ta część podatników, która nie będzie mogła skorzystać ze zwolnień powinna pamiętać, o tym, aby w treści swojej dokumentacji podatkowej uwzględnić elementy wynikające ze zmian. W szczególności warto zwrócić uwagę na zmiany w zakresie dokumentacji local file, która wymagać będzie obecnie obowiązkowej analizy porównawczej bądź analizy zgodności. Local file – zmiany od 2019 r. Znowelizowane przepisy zakładają, że dokumentacja lokalna cen [...]

2019-11-13T15:43:27+00:00

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych w 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszły zmiany, które w istotny sposób zmodyfikowały przepisy dotyczące cen transferowych. Zakres zmian objął przy tym także oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. O oświadczeniu tym muszą pamiętać podatnicy PIT i CIT objęci obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych Obowiązek złożenia oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji podatkowej transakcji nałożony został na podatników już w 2017 r. W praktyce miał on na celu skłonić podatników do przygotowania dokumentacji cen transferowych w terminie wskazanym przez ustawę, w następstwie konieczności zadeklarowania fiskusowi, że dokumentacja została rzeczywiście przygotowana. Ustawodawca zdecydował się jednak [...]

2019-11-13T15:43:52+00:00

Dokumentacja cen transferowych umowy spółki osobowej

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obowiązkiem dokumentacyjnym od 1 stycznia 2015 r. objęte jest także zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej.  Z tego względu zawiązanie umowy spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowej może rodzić w określonych sytuacjach dla stron umowy obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej. W tym wpisie dowiesz się z czego wynika obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych, kiedy powstaje oraz z czym się wiąże. […]

2019-07-03T13:05:59+00:00
Go to Top