Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %sdziałalność gospodarcza

Opodatkowanie prokurenta

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może wyłącznie przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru. Prokurent jest więc pełnomocnikiem przedsiębiorcy, którego zakres umocowania wynika z właściwych przepisów, zaś zasady realizowania powierzonej funkcji najczęściej określa odrębna umowa zawarta z mocodawcą. Za pełnienie funkcji prokurent może otrzymywać także wynagrodzenie, którego wypłata rodzi określone skutki podatkowe. Opodatkowanie prokurenta będzie z kolei zależne od tego jaki stosunek prawny, z którego wynika wynagrodzenie łączy go z mocodawcą.  […]

2019-07-03T13:04:11+00:00

Spółka cicha – opodatkowanie oraz zasady funkcjonowania

Spółce cichej nie jest obecnie poświęcona szczególna regulacja, pomimo że miało to miejsce na gruncie nieobowiązującej już ustawy z 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy. Nie oznacza to jednak, że spółka cicha nie występuje w obrocie. W dalszym ciągu jest bardzo ciekawym rozwiązaniem dla osób chcących zapewnić sobie anonimowość bez konieczności angażowania bardziej złożonych form działalności. W tym wpisie dowiesz się czym jest spółka cicha, na jakich zasadach funkcjonuje oraz jak kształtują się zasady opodatkowania spółki cichej. […]

2019-08-07T09:48:17+00:00

Prawo przedsiębiorców – nowe zasady i gwarancje dla przedsiębiorców w 2018 r.

Przedsiębiorców, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności czekają  w 2018 r. istotne zmiany. Sejm uchwalił bowiem w dniu 6 marca 2018 r. pakiet pięciu ustaw określanych jako Konstytucja Biznesu. Najważniejszą ustawą z pakietu jest ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Ustawa ma zastąpić ustawę z dnia Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z późn. zm.), która dotychczas regulowała podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej. […]

2019-08-07T09:52:52+00:00
Go to Top