Exit tax, czyli podatek od wyjścia już na poważnie

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 r. opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji długo zapowiadany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego podatku – exit tax, czyli podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych. Określany jest on także powszechnie podatkiem od wyjścia. Nowe obciążenie fiskalne to kolejne z rozwiązań, które ma stanowić oręż w walce z unikaniem opodatkowania i zmierzać do uszczelnienia krajowego systemu podatkowego. […]