Faktura do paragonu na nowych zasadach od 2020 r.

Faktura do paragonu od 1 stycznia 2020 r. wystawiana będzie na nowych zasadach. W stosunku do podatników podatku VAT, faktura do paragonu zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej po tej dacie będzie mogła być wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie wskazany zostanie numer NIP nabywcy. Zmiana ma na celu wyeliminować problem wystawiania faktur na rzecz przedsiębiorców, którzy w rzeczywistości nie nabyli towaru bądź usługi, lecz skorzystali z cudzego paragonu. Ta praktyka prowadziła do generowania przez część podatników sztucznych kosztów, a także sprzyjała procederowi tzw. sprzedaży kosztów. Faktura do paragonu na nowych zasadach Zmiany związane z wystawianiem faktury do paragonu wejdą w [...]