Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %skodeks spółek handlowych

Jak wystąpić ze spółki jawnej?

W toku prowadzonej przez spółkę jawną działalności gospodarczej może zajść sytuacja, w której jeden bądź kilku wspólników zdecyduje się na to aby zrezygnować ze wspólnego biznesu. W takim momencie warto wiedzieć jak wystąpić ze spółki jawnej, gdyż możliwych jest w tym zakresie kilka modeli wystąpienia. Dobrze także mieć świadomość tego, że każdy z nich może wywołać inne skutki podatkowe. Sposoby wystąpienia ze spółki jawnej Zasadniczo istnieją dwa główne sposoby wystąpienia ze spółki jawnej przez wspólnika. Są to kolejno: wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika; zbycie ogółu praw i obowiązków przez wspólnika.   Każdy z tych sposobów jest szczegółowo uregulowany w przepisach [...]

2019-11-13T15:33:13+00:00

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej powinna zostać przeprowadzona w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn rozwiązania spółki. O tym jak ten proces wygląda i czy można go uniknąć bądź przeprowadzić w inny sposób, dowiesz się w tym wpisie. […]

2019-08-07T09:42:07+00:00

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową

Ze względu na zmianę w zasadach obliczania składki zdrowotnej wynikającą z uchwalonej przez ustawodawcę ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład, coraz większa liczba przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki jawnej rozważa jej przekształcenie w spółkę komandytową. Pomimo zmiany zasad opodatkowania spółki komandytowej od 2021 r., spółka przy odpowiedniej konfiguracji osobowej pozwoli na wygenerowanie począwszy od 2022 r. ogromnych oszczędności w zakresie składki zdrowotnej w porównaniu do spółki jawnej. Z tego też względu nie powinno dziwić zainteresowanie procesami zmianą formy prawnej ze spółki jawnej w komandytową. Przedsiębiorcy rozważający zmianę formy prawnej działalności z uwagi na nowe obciążenia wynikające z Polskiego Ładu powinni [...]

2021-12-07T12:26:24+00:00

Umowa spółki jawnej – postanowienia obligatoryjne i dodatkowe

Pierwszym krokiem do powstania spółki jawnej jest jej zawiązanie. Zawiązanie spółki jawnej następuje wraz z momentem podpisania umowy spółki jawnej przez przyszłych wspólników. W jednym z poprzednich wpisów przedstawiłem w sposób ogólny proces zawiązania i rejestracji spółki. W tym wpisie dowiesz się z jakich elementów musi składać się umowa spółki jawnej, a jakie elementy nie są wymagane, lecz w praktyce są niezbędne do tego, aby spółka jawna mogła bez większych przeszkód funkcjonować w obrocie. […]

2019-08-07T09:55:13+00:00

Uchwała wspólników spółki jawnej

W spółce jawnej brak jest organu występującego w spółkach kapitałowych jakim jest zgromadzenie wspólników, czy też zgromadzenie akcjonariuszy. Uchwała wspólników spółki jawnej jest więc podejmowana nie przez organ spółki jawnej, lecz przez samych wspólników, zaś sposób ich podejmowania, a także ich formę najczęściej określa dokładnie sama umowa spółki. […]

2019-08-07T10:00:35+00:00

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Mimo, że zasadą w spółkach osobowych jest niezmienność składu osobowego jej wspólników,  dopuszczalne jest wystąpienie wspólnika ze spółki. Wystąpienie może nastąpić jednak wyłącznie w sposób przez kodeks spółek handlowych przewidziany. […]

2019-07-03T13:11:47+00:00

Prawidłowe oznaczanie pism spółki

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorcy, a więc także spółki handlowe mają obowiązek ujawniania określonych danych we wszelkich oficjalnych pismach oraz innej korespondencji związanej z prowadzoną działalnością. W ten sposób ustawodawca dąży do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, przede wszystkim poprzez uniknięcie wprowadzania w błąd konsumentów lub kontrahentów. W praktyce zauważalne jest, że obowiązki te nie są w pełni przestrzegane. Warto jednak pamiętać, że za wadliwe oznaczanie pism grożą wymierne sankcje finansowe. […]

2019-07-03T13:12:20+00:00
Go to Top