Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki

Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki nie może zostać przez wspólników skutecznie wyłączona bądź ograniczona względem osób trzecich. W tym wpisie dowiesz się jak ukształtowane są zasady odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej za zobowiązania spółki. […]