Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %soptymalizacja podatkowa

Ulga badawczo-rozwojowa w IT

Ulga badawczo-rozwojowa w IT to jedno z rozwiązań pozwalających na skuteczną optymalizację podatkową obciążeń fiskalnych. Daje ona firmom nastawionym na tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiązań możliwość skorzystania z dodatkowego odliczenia podatkowego, które prowadzi do efektywnego obniżenia podatku do zapłaty – zarówno na gruncie PIT, jak i CIT. Ulga B+R w branży IT stanowi obecnie jeden z częściej stosowanych mechanizmów prowadzących do oszczędności podatkowych, więc warto się nią zainteresować. Ulga B+R w IT – na czym polega? Ulga badawczo rozwojowa (określana powszechnie jako ulga B+R) daje podatnikom prowadzącym działalność nastawioną na innowacyjność, możliwość rozpoznania pewnych wydatków dwukrotnie jako koszt uzyskania przychodów – [...]

2019-11-13T15:39:39+00:00

Schemat podatkowy – czym jest?

Od 1 stycznia 2019 r. na niektóre podmioty został nałożony obowiązek informowania Szefa Krajowej Informacji Skarbowej o schematach podatkowych. Przepisy MDR wprowadzające wskazany obowiązek raportowania budzą przy tym niestety sporo wątpliwości, co do tego w jakim przypadku można mówić o schemacie podatkowym, a także są błędnie interpretowane przez przedsiębiorców jako związane jedynie z przypadkami tzw. optymalizacji podatkowej. Brak zastosowania się do obowiązku poinformowania o schemacie podatkowym zagrożony jest przy tym potencjalnie radykalnie wysoką sankcją. W tym wpisie o tym, czym jest schemat podatkowy MDR. Przepisy MDR – obowiązek raportowania o schematach podatkowych Obowiązek informowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach [...]

2019-11-13T15:43:41+00:00

Ulga na badania i rozwój, czyli ulga B+R

Ulga na badania i rozwój pomimo, że jest rozwiązaniem stosunkowo nowym, z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców, zyskując także na znaczeniu. Świadczy o tym chociażby sukcesywne zwiększanie przez ustawodawcę wysokości odliczenia dopuszczalnego w ramach stosowania ulgi oraz rozszerzanie katalogu kosztów możliwych do rozliczenia. Organy podatkowe wydają także coraz więcej interpretacji, których przedmiotem są przepisy dotyczące ulgi, co pozwala z kolei łatwiej ocenić w jakich przypadkach ulga może mieć zastosowanie. Warto więc dowiedzieć się, czym jest ulga B+R, jak działa, oraz jakie mogą być z niej korzyści. […]

2019-07-03T13:01:19+00:00
Go to Top