Ulga na badania i rozwój, czyli ulga B+R

Ulga na badania i rozwój pomimo, że jest rozwiązaniem stosunkowo nowym, z roku na rok budzi coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców, zyskując także na znaczeniu. Świadczy o tym chociażby sukcesywne zwiększanie przez ustawodawcę wysokości odliczenia dopuszczalnego w ramach stosowania ulgi oraz rozszerzanie katalogu kosztów możliwych do rozliczenia. Organy podatkowe wydają także coraz więcej interpretacji, których przedmiotem są przepisy dotyczące ulgi, co pozwala z kolei łatwiej ocenić w jakich przypadkach ulga może mieć zastosowanie. Warto więc dowiedzieć się, czym jest ulga B+R, jak działa, oraz jakie mogą być z niej korzyści. […]