Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %spodatek dochodowy od osób fizycznych

Skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej mogą nastąpić zmiany w strukturze osobowej wspólników. Jednym z przypadków zdarzeń, których następstwem jest zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej jest wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej. Warto mieć na względzie to, że wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej niesie za sobą określone skutki podatkowe, które różnią się w zależności od tego, w jaki sposób przebiega rozliczenie z występującym wspólnikiem. W tym wpisie przedstawimy jak kształtują się skutki podatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Czym jest spółka cywilna? Spółka cywilna jest prostą formą prowadzenia działalności. Jej [...]

2022-07-26T09:48:58+00:00

5% podatku dla programistów – IP BOX

Od 1 stycznia 2019 r. w życie weszła nowa zachęta podatkowa. Ma ona na celu wspieranie innowacyjności i ma postać obniżonej stawki podatku dla dochodu z określonych praw własności intelektualnej. Określana jest potocznie jako innovation box (IP BOX). Jej wejście w życie oznacza m. in. w praktyce 5% podatku dla programistów oraz software house'ów,. Możliwość jej zastosowania uzależniona została jednak od spełnienia pewnych warunków określonych w ustawie.  IP BOX – 5% podatku od dochodu z własności intelektualnej Obniżona stawka 5% podatku w ramach IP BOX ma zastosowanie do dochodu osiąganego z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W świetle przepisów do kwalifikowanych [...]

2020-07-22T11:11:42+00:00

Mały podatnik PIT od 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zwiększeniu ulegnie limit kwotowy, do wysokości którego podatnikowi przysługuje tzw. status małego podatnika. Jest to efektem uchwalenia przez Sejm ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244). Dzięki zmianie, większe grono podatników skorzysta z uproszeń dedykowanych dla tej grupy podmiotów. Mały podatnik PIT – dotychczasowy limit Mały podatnik zdefiniowany jest w art. 5a pkt 40 ustawy o PIT. Stosownie do jego treści, małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku [...]

2019-11-13T15:23:27+00:00

Odsetki od udziału kapitałowego w spółce osobowej – skutki podatkowe

Wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich, mogą corocznie żądać od spółki wypłaty odsetek w wysokości 5% od wartości rzeczywiście wniesionego do spółki wkładu. W praktyce z możliwości tej korzysta niewielu wspólników, a bardzo często spotykaną praktyką jest zupełne pominięcie uregulowania tej materii w ramach umowy spółki, pomimo, że niesie ona za sobą daleko idące konsekwencje. W tym wpisie dowiesz się jak podatkowo kwalifikowana jest wypłata odsetek od udziału kapitałowego w spółce jawnej i komandytowej, jakie skutki wywołuje po stronie wspólników oraz jak powinien ją opodatkować wspólnik będący podatnikiem PIT. […]

2019-07-03T13:01:10+00:00

Zaliczka na poczet zysku w spółce jawnej

Wspólnicy spółki jawnej mają możliwość otrzymania części zysku spółki jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, a więc przed momentem, z którym z mocy prawa przysługiwać im będzie roszczenie o wypłatę zysku. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet zysku w spółce jawnej powinno jednak zostać uregulowane w umowie spółki, tak aby uniknąć ryzyka ewentualnego sporu, a w efekcie niejednokrotnie problemów finansowych po stronie wspólników. Warto także zwrócić uwagę na to, jakie skutki podatkowe wiążą się z wypłatą zaliczki na poczet zysku, zwłaszcza gdy jest ona wypłacana w kwocie przekraczającej przypadający na wspólnika udział w zysku. […]

2019-07-03T13:03:38+00:00

Opodatkowanie prokurenta

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa, którego udzielić może wyłącznie przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru. Prokurent jest więc pełnomocnikiem przedsiębiorcy, którego zakres umocowania wynika z właściwych przepisów, zaś zasady realizowania powierzonej funkcji najczęściej określa odrębna umowa zawarta z mocodawcą. Za pełnienie funkcji prokurent może otrzymywać także wynagrodzenie, którego wypłata rodzi określone skutki podatkowe. Opodatkowanie prokurenta będzie z kolei zależne od tego jaki stosunek prawny, z którego wynika wynagrodzenie łączy go z mocodawcą.  […]

2019-07-03T13:04:11+00:00

Zaliczki na podatek dochodowy w spółce jawnej i spółce komandytowej

Wspólnicy spółki komandytowej oraz jawnej muszą się liczyć z obowiązkiem okresowego odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. W tym wpisie dowiesz się z czego wynika obowiązek zapłaty zaliczek na PIT przez wspólników spółki oraz jak należy się z niego wywiązać. Dowiesz się także dlaczego warto na etapie konstruowania umowy spółki zadbać o postanowienia, które umożliwią wspólnikom niezakłóconą realizację tego obowiązku. […]

2019-08-07T09:49:38+00:00
Go to Top