Split payment – dopuszczalność wyłączenia stosowania

Mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment, w istotny sposób wpływa na płynność finansową przedsiębiorców. Część z nich szuka rozwiązań problemu wynikłego z wprowadzenia nowej regulacji. Czy jest na to metoda? […]