Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %spodatek

Zaliczka na poczet zysku w spółce jawnej

Wspólnicy spółki jawnej mają możliwość otrzymania części zysku spółki jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, a więc przed momentem, z którym z mocy prawa przysługiwać im będzie roszczenie o wypłatę zysku. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet zysku w spółce jawnej powinno jednak zostać uregulowane w umowie spółki, tak aby uniknąć ryzyka ewentualnego sporu, a w efekcie niejednokrotnie problemów finansowych po stronie wspólników. Warto także zwrócić uwagę na to, jakie skutki podatkowe wiążą się z wypłatą zaliczki na poczet zysku, zwłaszcza gdy jest ona wypłacana w kwocie przekraczającej przypadający na wspólnika udział w zysku. […]

2019-07-03T13:03:38+00:00

Zaliczki na podatek dochodowy w spółce jawnej i spółce komandytowej

Wspólnicy spółki komandytowej oraz jawnej muszą się liczyć z obowiązkiem okresowego odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. W tym wpisie dowiesz się z czego wynika obowiązek zapłaty zaliczek na PIT przez wspólników spółki oraz jak należy się z niego wywiązać. Dowiesz się także dlaczego warto na etapie konstruowania umowy spółki zadbać o postanowienia, które umożliwią wspólnikom niezakłóconą realizację tego obowiązku. […]

2019-08-07T09:49:38+00:00
Go to Top