Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %spodatki

Zgłoszenie NIP-8 dla spółki osobowej

Podmioty wpisane do m. in. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są do złożenia formularza NIP-8 do właściwego urzędu skarbowego. Formularz ten służy do zgłoszenia i aktualizacji danych nie objętych wpisem do KRS. We wpisie znajdziesz też odpowiedź na pytanie kiedy złożyć NIP-8, a kiedy NIP-2 i w jakim terminie. […]

2019-08-07T10:03:28+00:00

Wkład niepieniężny i pieniężny do spółki osobowej – skutki podatkowe

Najczęściej spotykany przedmiot wkładu do spółki to wkład pieniężny, czyli gotówka. Wspólnik może także do spółki wnieść wkład niepieniężny, którym mogą być m. in. ruchomości (np. samochód, maszyny, sprzęt biurowy), nieruchomości (np. prawo własności gruntu), czy też prawa (np. wierzytelności wynikające z faktur, umów pożyczek etc.). W tym wpisie przedstawione zostaną skutki podatkowe jakie ustawy podatkowe wiążą z wnoszeniem wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych do spółek osobowych. […]

2019-08-13T13:56:42+00:00
Go to Top