Procedura AML – kto i kiedy powinien ją wdrożyć?

Minął już ponad rok od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta dostosowała polskie przepisy do regulacji wynikającej z tzw. dyrektywy AML. Jednym z kluczowych obowiązków nałożonych przez nową ustawę jest konieczność wdrożenia i stosowania wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określanej potocznie jako procedura AML. W tym wpisie o tym czym jest procedura AML, kto jest zobowiązany do jej posiadania, a także jakie sankcje grożą za brak jej wdrożenia. Procedura AML – z czego wynika obowiązek? Obowiązek posiadania wewnętrznej procedury AML wynika [...]