Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %srozwiązanie spółki

Jak wystąpić ze spółki jawnej?

W toku prowadzonej przez spółkę jawną działalności gospodarczej może zajść sytuacja, w której jeden bądź kilku wspólników zdecyduje się na to aby zrezygnować ze wspólnego biznesu. W takim momencie warto wiedzieć jak wystąpić ze spółki jawnej, gdyż możliwych jest w tym zakresie kilka modeli wystąpienia. Dobrze także mieć świadomość tego, że każdy z nich może wywołać inne skutki podatkowe. Sposoby wystąpienia ze spółki jawnej Zasadniczo istnieją dwa główne sposoby wystąpienia ze spółki jawnej przez wspólnika. Są to kolejno: wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika; zbycie ogółu praw i obowiązków przez wspólnika.   Każdy z tych sposobów jest szczegółowo uregulowany w przepisach [...]

2019-11-13T15:33:13+00:00

Likwidacja spółki jawnej

Likwidacja spółki jawnej powinna zostać przeprowadzona w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn rozwiązania spółki. O tym jak ten proces wygląda i czy można go uniknąć bądź przeprowadzić w inny sposób, dowiesz się w tym wpisie. […]

2019-08-07T09:42:07+00:00

Likwidacja spółki jawnej i komandytowej – skutki podatkowe w PIT i CIT

Likwidacja spółki jawnej oraz spółki komandytowej nie stanowi szczególnie skomplikowanego procesu. Warto jednak wiedzieć, że tego typu zdarzenie rodzi określone skutki podatkowe. W tym wpisie dowiesz się z jakimi konsekwencjami podatkowymi liczyć powinien się wspólnik każdej z tych spółek w przypadku ich rozwiązania.  Podział majątku spółki jawnej i komandytowej Pierwszym krokiem niezbędnym dla zakończenia bytu spółki osobowej jest jej rozwiązanie. Katalog przyczyn skutkujących rozwiązaniem spółki zawiera art. 58 k.s.h. Zgodnie z nim: Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki; 2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; 3) ogłoszenie upadłości spółki; 4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; 5) wypowiedzenie umowy [...]

2019-08-07T09:50:43+00:00
Go to Top