Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %sskutki podatkowe

Wkład pieniężny do spółki z o. o. – skutki podatkowe

Wspólnik spółki z o. o. na pokrycie obejmowanych w spółce udziałów może wnieść wkład pieniężny bądź niepieniężny. Tak jak wniesienie wkładu do spółki osobowej, o którego skutkach możesz przeczytać w tym wpisie, tak też wniesienie wkładu do spółki z o. o., a więc spółki kapitałowej, rodzi określone skutki podatkowe. W tym wpisie przeczytasz o tym, z jakimi skutkami podatkowymi musi liczyć się wspólnik spółki z o. o. obejmujący udziały w zamian za wkład pieniężny. […]

2019-07-03T13:01:30+00:00

Skutki podatkowe likwidacji spółki jawnej w PIT

Skutki podatkowe likwidacji spółki jawnej w PIT to tematyka, którą warto starannie przeanalizować przygotowując się do zakończenia działalności spółki jawnej. Rozwiązanie spółki jawnej i następstwa tego procesu z perspektywy podatkowej zostały szczegółowo uregulowane. Tak jak większość innych zdarzeń gospodarczych z udziałem spółki jawnej, tak też rozwiązanie spółki jawnej niesie na sobą określone następstwa, których prawidłowa identyfikacja jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego wspólników. W tym wpisie w szczegółach przedstawimy jakie skutki podatkowe likwidacji spółki jawnej w PIT występują w zależności od przebiegu tego procesu. W artykule odniesiemy się do sytuacji, w której likwidacji podlega spółka jawna nie posiadająca statusu [...]

2022-12-06T19:23:47+00:00

Wkład niepieniężny w postaci świadczenia pracy bądź usług – skutki podatkowe

Zgodnie z treścią art. 25 pkt 2 k.s.h. umowa spółki jawnej powinna zawierać określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. W odniesieniu do spółki jawnej, a także innych spółek osobowych, nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 14 k.s.h. Z tego też względu świadczenie pracy i usług jako wkład mogą być wniesione przez wspólnika do spółki. Jest to znaczne udogodnienie, które pozwala na przystąpienie do spółki bez konieczności zaangażowania kapitału bądź wyzbycia się składnika majątku tytułem wkładu. W tym wpisie przedstawione zostaną skutki podatkowe wniesienia wkładu w postaci pracy, bądź usług do spółki osobowej. […]

2019-07-03T13:11:28+00:00
Go to Top