Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %sskutki podatkowe

Wkład pieniężny do spółki z o. o. – skutki podatkowe

Wspólnik spółki z o. o. na pokrycie obejmowanych w spółce udziałów może wnieść wkład pieniężny bądź niepieniężny. Tak jak wniesienie wkładu do spółki osobowej, o którego skutkach możesz przeczytać w tym wpisie, tak też wniesienie wkładu do spółki z o. o., a więc spółki kapitałowej, rodzi określone skutki podatkowe. W tym wpisie przeczytasz o tym, z jakimi skutkami podatkowymi musi liczyć się wspólnik spółki z o. o. obejmujący udziały w zamian za wkład pieniężny. […]

2019-07-03T13:01:30+00:00

Likwidacja spółki jawnej i komandytowej – skutki podatkowe w PIT i CIT

Likwidacja spółki jawnej oraz spółki komandytowej nie stanowi szczególnie skomplikowanego procesu. Warto jednak wiedzieć, że tego typu zdarzenie rodzi określone skutki podatkowe. W tym wpisie dowiesz się z jakimi konsekwencjami podatkowymi liczyć powinien się wspólnik każdej z tych spółek w przypadku ich rozwiązania.  Podział majątku spółki jawnej i komandytowej Pierwszym krokiem niezbędnym dla zakończenia bytu spółki osobowej jest jej rozwiązanie. Katalog przyczyn skutkujących rozwiązaniem spółki zawiera art. 58 k.s.h. Zgodnie z nim: Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w umowie spółki; 2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników; 3) ogłoszenie upadłości spółki; 4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości; 5) wypowiedzenie umowy [...]

2019-08-07T09:50:43+00:00

Wkład niepieniężny w postaci świadczenia pracy bądź usług – skutki podatkowe

Zgodnie z treścią art. 25 pkt 2 k.s.h. umowa spółki jawnej powinna zawierać określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. W odniesieniu do spółki jawnej, a także innych spółek osobowych, nie znajduje zastosowania ograniczenie wynikające z art. 14 k.s.h. Z tego też względu świadczenie pracy i usług jako wkład mogą być wniesione przez wspólnika do spółki. Jest to znaczne udogodnienie, które pozwala na przystąpienie do spółki bez konieczności zaangażowania kapitału bądź wyzbycia się składnika majątku tytułem wkładu. W tym wpisie przedstawione zostaną skutki podatkowe wniesienia wkładu w postaci pracy, bądź usług do spółki osobowej. […]

2019-07-03T13:11:28+00:00
Go to Top