Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %sspółka z o. o. komandytowa

Spółka z o. o. komandytowa – co to jest?

Spółka komandytowa jest jedną z popularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Cieszy się ona z roku na rok coraz większą popularnością. Wszystko za sprawą możliwości ukształtowania jej struktury w sposób, który pozwoli osiągnąć zarówno oszczędność podatkową, jak i zapewnić wspólnikom ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania związane z biznesem. Optymalna struktura wymaga w takim przypadku zaangażowania w roli jednego ze wspólników spółki komandytowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka taka określana jest potocznie jako spółka z o. o. komandytowa i jest coraz częściej wybieraną formą prowadzenia biznesu. Spółka z oo komandytowa – popularna forma działalności Według stanu na koniec grudnia 2018 r. do [...]

2019-11-13T15:44:58+00:00

Spółka komandytowa – cechy i najważniejsze informacje

Spółka komandytowa pod wieloma względami podobna jest do spółki jawnej. Podobnie jak spółka jawna należy do kategorii handlowych osobowych spółek. W związku z powyższym została wyposażona na podstawie art. 8 §1  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, dalej: k.s.h.), a więc  może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa stanowi więc tak jak spółka jawna podmiot odrębny od wspólników, który dysponuje swoim własnym, niezależnym majątkiem. […]

2019-08-07T09:57:05+00:00
Go to Top