Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %ssprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe w formie elektronicznej – zmiany w ustawie o KRS w 2018 r.

Prezydent w dniu 12 lutego 2018 r. podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Ustawa ta wprowadza wiele bardzo istotnych zmian w zakresie m. in. postępowania rejestrowego. Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych ustawą jest modyfikacja zasad składania sprawozdań finansowych spółek do KRS. Od 15 marca 2018 r. sprawozdanie finansowe należało będzie złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. W drodze wyjątku sprawozdania za 2017 r., do 30 września 2018 r., będzie można złożyć w formie skanów. Po upływie tego okresu do KRS [...]

2019-08-07T09:54:08+00:00

Księgi rachunkowe spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz komandytowo-akcyjnej

Działalność prowadzona przez spółkę jawną, partnerską, komandytową, czy też komandytowo-akcyjną może wiązać się z koniecznością prowadzenia przez spółkę pełnej rachunkowości. W tym wpisie dowiesz się o tym kiedy i pod jakimi warunkami spółka osobowa musi prowadzić księgi rachunkowe, a kiedy tego obowiązku można uniknąć. […]

2019-08-07T10:01:16+00:00
Go to Top