Przekształcenie spółki jawnej w komandytową

Ze względu na zmianę w zasadach obliczania składki zdrowotnej wynikającą z uchwalonej przez ustawodawcę ustawy wprowadzającej tzw. Polski Ład, coraz większa liczba przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki jawnej rozważa jej przekształcenie w spółkę komandytową. Pomimo zmiany zasad opodatkowania spółki komandytowej od 2021 r., spółka przy odpowiedniej konfiguracji osobowej pozwoli na wygenerowanie począwszy od 2022 r. ogromnych oszczędności w zakresie składki zdrowotnej w porównaniu do spółki jawnej. Z tego też względu nie powinno dziwić zainteresowanie procesami zmianą formy prawnej ze spółki jawnej w komandytową. Przedsiębiorcy rozważający zmianę formy prawnej działalności z uwagi na nowe obciążenia wynikające z Polskiego Ładu powinni [...]