Uchwała wspólników spółki jawnej

W spółce jawnej brak jest organu występującego w spółkach kapitałowych jakim jest zgromadzenie wspólników, czy też zgromadzenie akcjonariuszy. Uchwała wspólników spółki jawnej jest więc podejmowana nie przez organ spółki jawnej, lecz przez samych wspólników, zaś sposób ich podejmowania, a także ich formę najczęściej określa dokładnie sama umowa spółki. […]