Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %sumowa spółki jawnej

Jak wystąpić ze spółki jawnej?

W toku prowadzonej przez spółkę jawną działalności gospodarczej może zajść sytuacja, w której jeden bądź kilku wspólników zdecyduje się na to aby zrezygnować ze wspólnego biznesu. W takim momencie warto wiedzieć jak wystąpić ze spółki jawnej, gdyż możliwych jest w tym zakresie kilka modeli wystąpienia. Dobrze także mieć świadomość tego, że każdy z nich może wywołać inne skutki podatkowe. Sposoby wystąpienia ze spółki jawnej Zasadniczo istnieją dwa główne sposoby wystąpienia ze spółki jawnej przez wspólnika. Są to kolejno: wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika; zbycie ogółu praw i obowiązków przez wspólnika.   Każdy z tych sposobów jest szczegółowo uregulowany w przepisach [...]

2019-11-13T15:33:13+00:00

Umowa spółki jawnej – postanowienia obligatoryjne i dodatkowe

Pierwszym krokiem do powstania spółki jawnej jest jej zawiązanie. Zawiązanie spółki jawnej następuje wraz z momentem podpisania umowy spółki jawnej przez przyszłych wspólników. W jednym z poprzednich wpisów przedstawiłem w sposób ogólny proces zawiązania i rejestracji spółki. W tym wpisie dowiesz się z jakich elementów musi składać się umowa spółki jawnej, a jakie elementy nie są wymagane, lecz w praktyce są niezbędne do tego, aby spółka jawna mogła bez większych przeszkód funkcjonować w obrocie. […]

2019-08-07T09:55:13+00:00
Go to Top