Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %sumowa spółki

Uchwała SN III CZP 42/18 ucina wątpliwości co do art. 210 §1 k.s.h.

W dnu 7 września 2018 r. Sąd Najwyższy w uchwale o sygn. III CZP 42/18 wypowiedział się na temat zastosowania art. 210 k.s.h. do zmiany umowy spółki komandytowej. Zdaniem Sądu Najwyższego, jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 k.s.h. – ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h. […]

2019-07-03T13:03:29+00:00

Dokumentacja cen transferowych umowy spółki osobowej

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Obowiązkiem dokumentacyjnym od 1 stycznia 2015 r. objęte jest także zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej.  Z tego względu zawiązanie umowy spółki jawnej, partnerskiej oraz komandytowej może rodzić w określonych sytuacjach dla stron umowy obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej. W tym wpisie dowiesz się z czego wynika obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych, kiedy powstaje oraz z czym się wiąże. […]

2019-07-03T13:05:59+00:00

Wystąpienie wspólnika ze spółki

Mimo, że zasadą w spółkach osobowych jest niezmienność składu osobowego jej wspólników,  dopuszczalne jest wystąpienie wspólnika ze spółki. Wystąpienie może nastąpić jednak wyłącznie w sposób przez kodeks spółek handlowych przewidziany. […]

2019-07-03T13:11:47+00:00

Założenie spółki jawnej i jej rejestracja

Założenie spółki jawnej i jej rejestracja nie jest procesem skomplikowanym. Spółka jawna jest podstawowym modelem spółki osobowej prawa handlowego, a przy tym stanowi jedną z najczęściej spotykanych form prowadzenia działalności gospodarczej. W tym wpisie, postaram się przedstawić w skrócie zalety spółki jawnej, a także wskazać jak wygląda założenie spółki jawnej oraz ile sama rejestracja spółki jawnej może wspólników kosztować.  […]

2019-08-07T10:06:09+00:00
Go to Top