Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %sustawa o VAT

Faktura do paragonu na nowych zasadach od 2020 r.

Faktura do paragonu od 1 stycznia 2020 r. wystawiana będzie na nowych zasadach. W stosunku do podatników podatku VAT, faktura do paragonu zaewidencjonowanego na kasie fiskalnej po tej dacie będzie mogła być wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie wskazany zostanie numer NIP nabywcy. Zmiana ma na celu wyeliminować problem wystawiania faktur na rzecz przedsiębiorców, którzy w rzeczywistości nie nabyli towaru bądź usługi, lecz skorzystali z cudzego paragonu. Ta praktyka prowadziła do generowania przez część podatników sztucznych kosztów, a także sprzyjała procederowi tzw. sprzedaży kosztów. Faktura do paragonu na nowych zasadach Zmiany związane z wystawianiem faktury do paragonu wejdą w [...]

2019-11-13T15:44:27+00:00

Działalność nierejestrowa a faktura i rachunek

Jednym z obowiązków wynikających z ustaw podatkowych, z którym w praktyce na pewno spotkają się osoby prowadzące działalność nierejestrową jest obowiązek wystawienia w określonych sytuacjach rachunku bądź faktury. Jeśli jesteś zainteresowany w jakich sytuacjach i na jakiej podstawie przedsiębiorca nierejestrowy będzie zobowiązany do wydania swojemu kontrahentowi rachunku bądź faktury, to zachęcam do zapoznania się z tym wpisem. […]

2019-07-03T13:04:32+00:00
Go to Top