Opodatkowanie VAT bonów od 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy zasady opodatkowania podatkiem VAT bonów towarowych. Wynika to z wejścia w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2392). Nowelizacja uzupełnia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług o zasady opodatkowania bonów towarowych podatkiem VAT, co z uwagi na brak dotychczasowej regulacji budziło wątpliwości podatników. […]