Opinia zabezpieczająca zwolnienie z WHT

Zagadnienie podatku u źródła zawsze budziło duże zainteresowanie organów. Wynikało to głównie z faktu częstego wykorzystywania mechanizmu poboru podatku u źródła w celu unikania opodatkowania. Idąc z nurtem nieustannych zmian w ustawach podatkowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ustawodawca zdecydował się ostatecznie na daleko idącą zmianę przepisów także w tym zakresie. W tym wpisie krótko o zmianach w przepisach dotyczących podatku u źródła i o nowym instrumencie zabezpieczenia podatników, jakim jest opinia zabezpieczająca zwolnienie z poboru podatku u źródła. Zmiana zasad poboru podatku u źródła od 2019 r. Ustawodawca zdecydował, że od 2019 roku, a dokładnie od 1 lipca 2019 [...]