Strona główna/Nie udało się zaimportować tagu wpisu %swnioski KRS

Jak wypełnić formularz KRS W1?

Postępowanie przed sądem rejestrowym w sprawie o wpis spółki jawnej do rejestru regulowane jest przez dwie ustawy – ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 z późn. zm., dalej: k.p.c.) oraz ustawę z dnia ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769 z późn. zm., dalej: u.k.r.s.). Pierwsza z nich reguluje procedurę postępowania o wpis spółki (art. 6941-6948 k.p.c.), zaś druga reguluje m. in. zasady prowadzenia rejestru i dokonywania w nim wpisów. To właśnie z u.k.r.s. wynikają zasady dokonywania wpisu spółki do [...]

2019-08-07T09:56:17+00:00

Założenie spółki jawnej i jej rejestracja

Założenie spółki jawnej i jej rejestracja nie jest procesem skomplikowanym. Spółka jawna jest podstawowym modelem spółki osobowej prawa handlowego, a przy tym stanowi jedną z najczęściej spotykanych form prowadzenia działalności gospodarczej. W tym wpisie, postaram się przedstawić w skrócie zalety spółki jawnej, a także wskazać jak wygląda założenie spółki jawnej oraz ile sama rejestracja spółki jawnej może wspólników kosztować.  […]

2019-08-07T10:06:09+00:00
Go to Top