Zaliczka na poczet zysku w spółce jawnej

Wspólnicy spółki jawnej mają możliwość otrzymania części zysku spółki jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego, a więc przed momentem, z którym z mocy prawa przysługiwać im będzie roszczenie o wypłatę zysku. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet zysku w spółce jawnej powinno jednak zostać uregulowane w umowie spółki, tak aby uniknąć ryzyka ewentualnego sporu, a w efekcie niejednokrotnie problemów finansowych po stronie wspólników. Warto także zwrócić uwagę na to, jakie skutki podatkowe wiążą się z wypłatą zaliczki na poczet zysku, zwłaszcza gdy jest ona wypłacana w kwocie przekraczającej przypadający na wspólnika udział w zysku. […]