Umowa spółki jawnej – postanowienia obligatoryjne i dodatkowe

Pierwszym krokiem do powstania spółki jawnej jest jej zawiązanie. Zawiązanie spółki jawnej następuje wraz z momentem podpisania umowy spółki jawnej przez przyszłych wspólników. W jednym z poprzednich wpisów przedstawiłem w sposób ogólny proces zawiązania i rejestracji spółki. W tym wpisie dowiesz się z jakich elementów musi składać się umowa spółki jawnej, a jakie elementy nie są wymagane, lecz w praktyce są niezbędne do tego, aby spółka jawna mogła bez większych przeszkód funkcjonować w obrocie. […]