40 euro rekompensaty dla wierzyciela

Przedsiębiorcy regulujący swoje zobowiązania w ramach transakcji handlowych powinni pamiętać o tym, że opóźnienie w płatności może ich kosztować nie tylko dodatkowe odsetki, lecz także 40 euro zryczałtowanej rekompensaty dla wierzyciela. W tym wpisie o tym, czym jest zryczałtowana rekompensata dla wierzyciela za opóźnienie w płatności oraz kiedy może wierzycielowi przysługiwać. Zryczałtowana opłata 40 euro dla wierzyciela Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 z późn. zm.) przewiduje możliwość żądania przez wierzyciela zapłaty na jego rzecz rekompensaty w kwocie 40 euro, w przypadku opóźnienia w płatności po stronie kontrahenta. Zgodnie [...]