Z początkiem 2019 r. w życie wchodzą obszerne zmiany w ustawach podatkowych, które w istotny sposób wpłyną na otoczenie prawne przedsiębiorców. Znaczna część z nich ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie wpływu do budżetu. W ramach pakietu zmian znajdują się jednak także zmiany wprowadzające rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcom osiągnąć wymierne korzyści podatkowe. W tym wpisie przeczytasz o kilku korzystnych ulgach i zachętach podatkowych, z których będą mogli skorzystać przedsiębiorcy w 2019 r.

Kolejna obszerna nowelizacja przepisów podatkowych

Początek roku 2018 wiązał się dla podatników z bardzo istotnymi zmianami podatkowymi. Rok 2019 w najmniejszym stopniu nie ustępuje rewolucji podatkowej, która spotkała przedsiębiorców w 2018 r. Objętość nowelizacji ustaw podatkowych oraz uzasadnień do projektów ustaw liczy setki stron, zaś przedsiębiorcom nie pozostaje nic innego jak tylko nadążać za niezwykle szybko zmieniającym się otoczeniem prawnym.

Przedsiębiorców w 2019 r. czekają zarówno zmiany mające na celu uszczelnienie całego systemu podatkowego, które spowodują większy napływ podatków do budżetu państwa, jak i zmiany korzystnie wpływające na otoczenie prawne przedsiębiorców, które pozwolą osiągnąć wymierne korzyści podatkowe. Zmiany korzystne wpisują się w funkcjonujący dotychczas system ulg i zachęt podatkowych dla przedsiębiorców. Razem z dotychczas funkcjonującymi rozwiązaniami stanowią mechanizm, który pozwoli przedsiębiorcom osiągnąć oszczędności podatkowe poprzez skorzystanie z rozwiązań zagwarantowanych przez przepisy ustaw podatkowych, które mają na celu zwiększenie potencjału polskich przedsiębiorstw.

Nowe ulgi i zachęty podatkowe dla przedsiębiorców w 2019 r.

Ustawy, które w 2019 r. wprowadzają szczególnie korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców to Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193) oraz Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159)

Spośród wielu zmian i rozwiązań podatkowych, które wprowadzają powyższe ustawy, przedsiębiorców szczególnie zainteresować w 2019 r. powinny:

  1. Innovation Box (tzw. ulga IP Box) – rozwiązanie umożliwiające opodatkowanie stawką 5% pewnych kategorii dochodu,
  2. Zachęty do finansowania własnego (notional interest deduction – NID) – rozwiązanie zwiększające podatkową atrakcyjność finansowania własnego,
  3. 9% CIT dla małych przedsiębiorców – preferencyjna stawka 9% CIT dla małych podatników.

Pakiet ulg i zachęt podatkowych dla przedsiębiorców od 2019 r.

Wprowadzane rozwiązania zwiększają pakiet korzystnych dla podatników instrumentów podatkowych mogących w efektywny sposób wpłynąć na wysokość podatku dochodowego. Niezależnie od nowych rozwiązań funkcjonują bowiem już skutecznie m. in.:

  1. Ulga badawczo-rozwojowa czyli ulga B+R – rozwiązanie funkcjonujące od 2016 r., zmienione na korzyść przedsiębiorców w 2018 r., umożliwiające rozpoznanie pewnych wydatków jako koszt uzyskania przychodów dwukrotnie (raz na zasadach ogólnych, drugi raz przy kalkulacji podatku dochodowego), przez co wpływające na obniżenie w efektywny sposób podatku dochodowego do zapłaty. Więcej o uldze przeczytasz w tym wpisie.
  2. Wsparcie nowych inwestycji, czyli Polska Strefa Inwestycji – nowe, funkcjonujące od 2018 r. rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie decyzji w przedmiocie zwolnienia z podatku dochodowego. Upraszczając, prawie każdy wydatek, przy spełnieniu przesłanek z ustawy i spełnieniu odpowiednich warunków, poniesiony na rozpoczęcie nowej produkcji, zmianę organizacji produkcji dotychczasowej bądź na wydatek na zwiększenie możliwości produkcyjnych, może uprawniać do zwolnienia z podatku dochodowego. 

Zarówno nowe rozwiązania wprowadzane od 2019 r., jak i rozwiązania dotychczasowe, w pewnym stopniu zwiększają stopień skomplikowania rozliczeń podatkowych. W ogólnym rozrachunku z pewnością należy je jednak ocenić pozytywnie. Oczywiście każde z rozwiązań zawiera szereg szczegółowych warunków, wyłączeń oraz wykluczeń, które należy przeanalizować w stosunku do każdego przypadku i które warunkują możliwość skorzystania z nich oraz determinują efektywną korzyść do osiągnięcia. 

Pakiet opisanych w tym wpisie rozwiązań prezentuje poniższa grafika. Każdemu z rozwiązań poświęcony zostanie odrębny szczegółowy wpis. Przypomnę tylko, że o szczegółach ulgi B+R możesz przeczytać w tym wpisie.

 

ulgi i zachęty podatkowe w 2019 r.

Potrzebujesz pomocy w swojej sprawie? Skorzystaj z formularza kontaktowego